Spring sun meanzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

IMG_8048

Dude, trying to spring sun here.

IMG_8039

Monkeys and cameras violating the sacred bond between cat and sun.

Again!

IMG_8063

I zzzzz therefor I izzzzzzzzzz

IMG_8033